KRISTOFFERSKOLANS GYMNASIUM

 

Estetiska -, Naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet

gymnasiumx3

Foto: Erik Olsson

Välkommen att kontakta oss 08-505 858 00.

 

ANTAGNINGSPROV TILL KRISTOFFERSKOLANS GYMNASIUM 2018

Till dig som söker till Kristofferskolans gymnasium

Vi på Kristofferskolan ser antagningsproven som ett utmärkt tillfälle att lära känna våra blivande elever – men också som en chans att presentera vår skola och vår kunskapssyn för de elever som söker sig till oss.

 

Proven är utformade just för detta ändamål. De ger dig möjlighet att visa hur du arbetar, både enskilt och i grupp, och samtidigt pröva på hur våra arbetsuppgifter kan se ut.

 

Inlämningsuppgift

Din uppgift är att göra en bild, en tolkning, utifrån textutdraget (se baksidan) i valfri tvådimensionell teknik, t.ex. teckning, målning, collage, grafik etc. Bilden kan vara en illustration av texten eller en fri tolkning. Maxformat 50×70 cm.

 

OBS! Skriv ditt namn på baksidan av bilden, då provet skall bedömas anonymt.

 

Inlämning

Ta med dig din bild till workshopen.

 

Workshop onsdag 21 mars kl 15.00

 

Färdighetsprovet inkluderar workshop i eurytmi och i teater.

Det som bedöms är engagemang, samarbetsförmåga, lyhördhet för gruppen, initiativtagande och förmåga att motivera sina val.

 

Lycka till!

 

Odyssén, berättelsen om Odysseus äventyrliga väg hem från kriget i Troja är startskottet för den europeiska litteraturen. Den är en av de texter vi sysselsätter oss med under litteraturperioden Ordets Konst i Waldorfgymnasiets årskurs 10 (åk 1).

 

Den text du skall arbeta med beskriver hur Odysseus och hans män skall navigera genom ett smalt sund. På sundets ena sida suger havsströmmen Charybdis in allt vatten för att sedan spotta ut det och på andra sidan sitter havsmonstret Skylla beredd att fånga in de sjöfarare som slungats iväg av strömmen.

 

In genom sundet vi styrde nu kurs, betagna av ångest.

Här oss hotade Skylla, och där den hemska Karybdis

svalde med rysligt sug det salta vattnet ur havet.

När hon det kastade upp, så sjöd och kokade virveln

liksom en kittel på blossande eld, och skummet då stänkte

skyhögt och regnade ner på de bägge klippornas toppar:

men när hon sörplade in det salta vattnet ur havet,

såg man det virvla i svalgets djup, och runtom ur berget

dånande genljud steg, och havets botten i dagen

trädde, helt svart av slam, och mitt folk var blekt av förfäran.

Medan vi alla nu stirrade dit i vår ångest för döden,

Skylla oss överföll och snappade bort ifrån skeppet

sex min kämpar, de yppersta män till krafter och armar,

och då jag sände tillbaka en blick över skeppet och folket,

händer och fötter jag såg av de arma, som redan i luften

svävade högt och skreko på mig i sin dödliga ångest

ropande ljudligt mitt namn för att aldrig nämna det mer.

Som när en fiskare står med sitt långa och sviktande metspö

ute på udden och slänger i sjön sin rev med dessa hornrör

för att med agnet på krok småfiskarna locka försåtligt,

och när han fångar en fisk, han i land den sprattlande slungar:

så kamraterna sprattlade vilt, där de rycktes mot klippan.

Uppe i klyftans gap hon dem åt, och förfärligt de skreko,

medan de armarna sträckte mot mig i sin gruvliga dödskamp.

Detta det fruktansvärdaste är, som jag någonsin skådat,

fast jag så mycket bestått, medan havets vägar jag utrönt.

 

Antagningsprovet 2017

Ladda ner antagningsprovet 2017 som pdf här… antagningsprov_2017_kristofferskolans_gymnasium

 

Kristofferskolan är landets äldsta och största waldorfskola. Det går drygt 600 elever på skolan, varav 200 på gymnasiet. En av waldorfpedagogikens mest centrala delar är integrationen av vetenskap, konst och kultur. Vi ger, på gymnasiet, tre programvarianter som på olika sätt arbetar med detta. För alla tre varianter gäller att man läser många ämnen gemensamt med de som går de andra två programmen, på så sätt ökar utbytet av erfarenheter och perspektiv.

 

student2017

 

NA särskild variant Waldorf Natur:
För dig som vill ha en naturvetenskaplig behörighet när du går ut skolan så har vi en särskild variant av det naturvetenskapliga programmet. Den är behörighetsgivande och samtidigt inkluderar den ämnen som hantverk, musik, arkitektur, teater och rörelsekonsten eurytmi. Denna bredd gör den unik bland landets naturvetenskapliga utbildningar och bidrar till ökad kreativitet, tvärvetenskaplighet och en rikare erfarenhet av vad det betyder och har betytt att vara människa.

 

ES särskild variant Waldorf:
Den särskilda varianten av det estetiska programmet passar dig som är intresserad av konstnärliga och praktiska ämnen. Den är unik på så sätt att du får möjlighet att studera musikaliska ämnen, bildkonst och hantverk samt sceniska ämnen som teater och eurytmi. Dessutom läser man naturvetenskap och fler kurser i kultur och historia där tyngdpunkten är lagd på att förstå hur konst, vetenskap, teknik och religion ömsesidigt påverkar och berikar varandra. På så sätt får man som estetiskt intresserad en större bredd av erfarenheter som även de bidrar till ökad kreativitet, förmåga att integrera olika estetiska uttryckssätt och samtidigt en utökad  förståelse av vad det konstnärliga betyder för vetenskap och historia.

 

Samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant

Läs mera under menyn SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

 

Bild! Drama! Kemi! Idrott! Smide! Matematik! Hantverk! Kristofferskolans gymnasium har hela bredden av naturvetenskapliga, estetiska och hantverksämnen. Du får allmän behörighet, som av ett Naturvetenskapsprogram eller Estetiska programmet. Både naturvetenskap och konst är olika sätt att undersöka världen. Vi tror på alla de olika ämnenas möjlighet att ge dig kunskap om världen, bara ur olika synvinkel.

 

Vi har smide med en smed, bokbindning med en bokbindare, bildkonst med en konstnär och så vidare.

 

Kunskapandet

Kunskap tar tid och kräver ditt personliga engagemang. Vi använder få färdigtryckta läroböcker. Du kommer ihåg det du lär dig bättre ju mer du bearbetar det själv. Du ”kun-skapar” genom att anteckna, slå upp och skriva texter och göra bilder, sammanfatta det du hämtat in från olika källor till en egen helhet. Undervisningen vill göra levande verklighet av teorierna. Fysikundervisningen börjar i experimenten och tar sig därifrån till formler, och enligt den principen vill vi undervisa i alla ämnen: konkret upplevelse först, sedan tankearbetet för att beskriva och förklara. Det är det man varit med om eller fått ett tydligt synintryck av, som man minns.

 

Dagens första två lektioner är morgonperioden, som hänger ihop i block om 3-4 veckor. Då fördjupar Du Dig i kemi, litteratur, samhällskunskap, matematik och andra ämnen, ett i taget. Efter morgonperioden följer löpande timmar i språk, musik, religion etcetera och på eftermiddagen har Du hantverk, eurytmi, idrott, bild och så vidare.

 

Yttre och inre miljö

Du är en viktig del av en helhet, eftersom du är en i en klass på 25-30 elever med ett eget klassrum. Lärarna rör sig i samma matsal, samma café, samma utrymmen som eleverna så man möts lätt och får ett personligt förhållande. Det är en vacker miljö med högt i tak. Själva byggnaden är kulturmärkt arkitektur; ett stort hus byggt av gedigna material. Sedan sextio år tillbaka har det varit en självklarhet att Kristofferskolans luncher lagas av ekologiska råvaror. Varje dag serveras flera rätter och en salladsbuffé. Det finns alltid vegetariska alternativ.
Det är viktigt att Du går ut i samhället med en lust att lära dig nya saker och en tilltro till att du kan vara en viktig del av samhället. Skolan ska vara en plats där du både får utvecklas som människa och skaffa dig viktiga kunskaper för livet.