IDROTT OCH HÄLSA

Låg-, mellan- och högstadiet

På Kristofferskolan tycker vi att det är viktigt att uppmuntra eleverna att hålla kroppen i form för att orka med skolarbetet. I årskurs 1 – 2 ingår rörelse, lekar och gymnastik i klasslärarens undervisning. Gymnastik som eget ämne börjar i årskurs 3. Undervisningen är mycket variationsrik och planeras så att alla ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid att eleverna lär sig uppmuntra varandra och vi tonar alltid ner konkurrens- och utslagningsmoment. Målet är att inspirera till ett bestående intresse för idrott och hälsa.