LEDNINGSGRUPPEN

Ledningsgruppen består av rektor och biträdande rektorer. Ledningsgruppen rapporterar fortlöpande till Stiftelsen Kristofferskolans styrelse.