KRISTOFFERSKOLANS HISTORIA

tradkurs

(Obs! Idag följer Waldorfskolan de nationella kursplanen för grundskola och gymnasiet)

 

17 oktober 1949
”Kristoffergruppen” börjar sin undervisning, med 14 elever och Karin A Larsson som den första lärarinnan.

 

Hösten 1950
En ny klass börjar. Kristoffergruppen blir ”Kristofferskolan”.

 

Februari 1952
Skolans tre klasser flyttar in i ett rivningshus på Malmskillnadsgatan 56-58. Intåget sker utan uttryckligt tillstånd men godkänns efteråt av skoldirektionen. Med föräldrarnas hjälp snyggas rummen upp och får gardiner och väggar i vackra färger.

 

April 1953
Stiftelsen Kristofferskolan grundas.

 

Vintern 1958/59
En förälder, Åke Kumlander, framkastar vid en allmän föräldraafton tanken på ett eget skolbygge, börjar söka efter en lämplig tomt, grundar en byggnadsfond samt intresserar arkitekt Eric Asmussen för planerna. Denne tillhör skolans ursprungliga föräldrakrets, och skulle vilja rita en anläggning som är framvuxen ur själva waldorfpedagogiken.

 

13 Januari 1959
Närmare 300 elever tågar tillsammans med lärarna och en mängd föräldrar i fackeltåg genom Stockholm från Malmskillnadsgatan till Karlavägen 25, där Stockholms stad upplåtit uppbördsverkets tidigare lokaler.

 

17 oktober 1959
Under firandet av skolans 10-årsjubileum på Borgarskolan kommer meddelandet att Stockholms stad preliminärt reserverat en tomt på Fredrikslundshöjden i Bromma (tomten har samma år frisläppts för bebyggelse av Luftfartsverket sedan utrikesflyget förlagts till Arlanda).

 

1960
Efter en fyrpartimotion i riksdagen av Gunnel Olsson (s) beviljas Kristofferskolan ett statsbidrag på 20000 kronor. Statsbidraget ledde till att staden sköt till ett lika stort belopp (3 miljoner kr).

 

September 1961
Kristofferskolan har för första gången en tolfte klass och är nu en fullt utbyggd waldorfskola.

 

1962
Ett kraftfullt yttrande från Skolöverstyrelsen till Kungl. Maj:t leder till att Kristofferskolans statsbidrag höjs från 20000 till 75000 kronor med garanterad pedagogisk frihet. Kristofferskolan var då landets enda friskola, ”om man i begreppet Inlägger att skolan skall vara uppbyggd efter en artskild och konsekvent genomförd pedagogisk idé”.

 

September 1962
Byggnadsstiftelsen grundas och övertar byggnadsfondens medel och ingår till stat och kommun med ansökningar om bidrag till Kristofferskolans planerade skolbygge.

 

17 Maj 1965
Riksdagen bekräftar att Kristofferskolan kan få statsbidrag till det planerade skolbygget.

 

19 Maj 1965
Den första tallen fälls på tomten under festliga former. De första sprängningarna påbörjas kort därefter.

 

27-29 oktober 1967
Kristofferskolans anläggning vid Brommaplan invigs.

 

1968
I februari 1968 sänder Dokumentärredaktionen på SVT filmen ”En skola” av Eric M Nilsson, i vilken Kristofferskolan beskylls för en samhällsfientlig indoktrinering av eleverna. Filmen gav upphov till en livlig debatt i medierna, varvid redaktionen på SVT fick skarp kritik för sitt sätt att missbruka begreppet ”dokumentär”.

 

1974/75
Kristofferskolan utvärderas av en parlamentariskt sammansatt grupp från Stockholms skoldirektion. En enkät som föräldraföreningen genomförde visade att skolan ingalunda var en ”rikemansskola”. Efter täta besök av ett antal ämneskonsulenter fick skolan ett gott betyg: undervisningen motsvarade det som fanns skildrat i olika publikationer om skolans verksamhet.

 

1977
Den växande waldorfrörelsen föranledde regeringen att uppdra åt SÖ (Skolöverstyrelsen) att utvärdera Kristofferskolan. SÖ fick en diger rapport som verket beställt av pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. En forskargrupp hade dagligen besökt skolan under tre månader och studerat en rad publikationer. SÖ gav skolan ett klart överbetyg. Därmed banades väg för statligt stöd åt andra waldorfskolor.

 

1985
Första spadtaget tas till det som ska komma att bli hantverkshuset.

 

1990
Invigning av hantverkshuset.

 

1994
Efter en två dagar kort inspektion anmodar Skolverket (SV) skolan att ändra sin läroplan, annars skulle tillståndet dras in. I en skrivelse, där begärd justering läggs fram, påpekade skolan att SV hade godkänt Västerås waldorfskola som uppgivit att den följt Kristofferskolans läroplan. I september erfor skolan att skrivelsen godkänts och att SV ändrat sin struktur.