KOLLEGIEARBETE

Kollegiet är öppet för alla skolans medarbetare. Det är indelat i hög- och lågstadiekollegium och olika ämneskollegier och fritids. Därutöver samlas lärarna till olika stadiekonferenser, ämneskonferenser och fortbildningar.