KOLLEGIEARBETE

Kollegiet är öppet för alla skolans medarbetare. Det är indelat i årskurs F-3, 4-6,

7-9 och gymnasiekollegium, olika ämneskollegier och fritids.