KONSTNÄRLIGA ÄMNEN – Arkitektur

 

ÄMNET ARKITEKTUR OCH ARKITEKTURHISTORIA I TOLVAN – både och och mer därtill!

 

I tolvan har vi en tre veckor lång arkitekturperiod, då vi undersöker arkitektur närmare. Hur har människor gjort byggd miljö under olika tider? Vad vill arkitekturen säga om samhället den är tillkommen i? Hur fungerar olika material? Hur påverkas vi som människor av olika miljöer med olika arkitektoniska kvaliteter? Hur förhåller sig bärande till buret, runt till rektangulärt, horisontellt till vertikalt; hur möts ute och inne i arkitekturen? Hur gestaltar arkitekturen rum för gemenskap? För avskildhet? Arkitekturperioden omfattar föreläsningar med bildvisning, stadspromenader och eget skissande eller kanske till och med modellbygge.

 

Vad är arkitektur? Arkitektur är en mångtusenårig konstform, men det är också en brukskonst. Vi använder oss av arkitekturen i det dagliga livet. Människan formar arkitektur – stadsrum och husrum – av både materia, som tegel, trä, betong, sten, stål och glas, och av luft och ljus som inte går att ta på! Arkitekturperioden är ett slags final på en undervisning som, förutom alla år av målande, tecknande, deklamerande, skrivande, musicerande, skulpterande; textil-, trä-, pappers- och metallslöjd, omfattat nians konsthistoria, tians ordets konst-period och elvans musikhistoria. Allt hänger ihop! I arkitekturen möts det konstnärliga, det sociala och det praktiska.