PRAO

PRAO (praktisk arbetslivsorientering) har vi i klass 8, och är till för att ungdomarna ska lära känna olika sidor av arbetslivet, upptäcka sin egen kapacitet och bättre kunna rikta intresset mot en framtida yrkesbana. I klass 8 har ännu inte så många sommarjobbat och Prao blir kanske den allra först kontakten med arbetslivet. Det är viktigt att den blir positiv och ungdomarna har därför själva möjlighet att arbeta med att hitta en plats som de tycker är intressant.

 

Att få en egen bild av någon del av arbetslivet upplevs av ungdomarna själva som ett viktigt inslag under skoltiden. I klass 9 brukar våra elever fortsätta på detta tema då de under en period har arbetspraktik inom jordbruk på Rosenhill, Ekerö, och i klass 11 finns möjlighet att ordna socialpraktik d v s arbetspraktik inom vård, äldre- eller barnomsorg.