PRAO

PRAO och arbetslivsorientering

I årskurs 8 får eleverna praktiskt arbetslivsorientering genom att under två veckor följa arbetet på en arbetsplats. Syftet är att eleverna ska få lära känna olika sidor av arbetslivet, upptäcka sin egen kapacitet och prova på en eventuell framtida yrkesbana. För många blir det här den första kontakten med arbetslivet. Praktiken kopplas samman med skolarbetet genom arbetsmarknadskunskap inom samhällskunskapen och arbetarlitteraturen i svenskan.

I årskurs 9 genmför många klasser en gemensam jordbrukspraktik på en gård i Stockholmsområdet eller i Dalarna. Genom praktiken får eleverna egna konkreta erfarenheter av jordbrukets mångsidighet liksom av vad gruppen med gemensamma krafter kan åstadkomma.