TEMAVECKORNA

 

I klasserna 9-12 genomförs på våren ett par så kallade temaveckor. Dessa hänger samman med en period som klasserna ändå skulle ha. De senaste åren har det i årskurs nio varit konsthistoria, i årskurs tio film- och teaterhistoria, i årskurs elva projektiv geometri samt musik och i årskurs tolv arkitekturhistoria. Dessa ämnen präglar då hela skoldagarna, som ser helt annorlunda ut än normalt. Tiorna har exempelvis först morgonperiod, sedan dramaövningar i blandade grupper, därefter tid för att öva in mer eller mindre kända scener ur teaterhistorien på främmande språk (engelska, tyska, franska eller spanska beroende på år). På eftermiddagarna ägnas tiden åt en filmhistoriekurs. Detta innebär att klasserna ser olika filmer och för en filmdagbok. I klass elva vävs matematikens geometriska former ofta ihop med eurytmiämnet och man studerar musikhistoria. I klass tolv finns gott om tid för stadsvandringar och studiebesök i samband med arkitektur perioden, samt ett gediget arbete med arkitektoniska modellbyggen. Klass nio ägnar mycket tid åt teckning och målning av skulpturer och bilder från hela konsthistorien, och eftermiddagarna viks åt hantverksarbete, också i konsthistoriens tecken.

 

Syftet med temaveckorna är först och främst ämnesintegreringen, som blir extra tydlig just här, men som skolan självfallet alltid eftersträvar. Dessutom får parallellklasserna en möjlighet att umgås i undervisningen.