ÄMNET LITTERATUR PÅ GYMNASIET

 

Under varje gymnasieår på Kristofferskolan har ämnet litteraturhistoria flera stora teman.
Litteraturhistoria har vi som morgonperioder.

 

Ordets konst i tionde årskursen – lyrik, epik och dramatik
Människan gör konst av orden både i dikter, i långa berättelser och i teater. Den gamle greken Aristoteles (384-322 f Kr) kallade de
tre formerna för lyrik, epik och dramatik. I tian går vi in på dem alla tre. I perioden Ordets prövar vi versmått och lär känna epiken
i form av det grekiska hjälteeposet Odysséen och de isländska sagorna. Dramatiken tar vi upp i teater- och filmhistorien, där vi både
prövar att spela mindre stycken ur teaterhistorien och ser och analyserar klassiska filmer. Därtill går vi igenom språkhistorien!

 

Läs inför elvan: Brott och straff av Dostojevskij!

 

Medeltid och realism i elfte årskursen

 

I elvan kommer två till synes ganska olika teman. Dels är det en djupdykning i det medeltida eposet Parsifal. Dels är det en ordentlig genomgång av realismen, med särskilt fokus på Dostojevskijs roman Brott och straff. Varför kommer de här två så olika perioderna under elvan? Finns det något som förenar dem? Jo, det gör det verkligen. Det är djupt filosofiska livsfrågor som både Parsifal och Brott och straff kretsar kring. Alltså sysselsätter vi oss också med filosofins grundfrågor i elvan.

 

Läs inför tolvan: Kafka, Woolf, Joyce eller Proust! Det finns både mastodontromaner och noveller att välja bland.

 

Överblick, modern lyrik och modernistisk prosa i tolfte årskursen

 

I tolvan sammanfattar man alla skolåren i ämne efter ämne. I litteraturhistorien gör man det också: en översiktlig genomgång av hela litteraturhistorien, som kan få formen av en världslitteraturens superbokhylla eller en citatsamling, eller att vi ”härmar” alla de olika tidsepokernas stilar i små skrivövningar. Sedan går vi in på den den litterära modernismen! Vilken tid och vilka tankar födde den? Vad ville modernisterna? Vi brukar koncentrera oss på fyra eller kanske fem modernister: Marcel Proust, Franz Kafka, Virginia Woolf och James Joyce (kanske Hemingway också!).
Tolvans andra litteraturperiod ägnas åt modern lyrik!