KONSTNÄRLIGA ÄMNEN – Musik

 

 

I musiken är hela människan delaktig. Vi vill förmedla musikens glädjeskapande aspekter och ge eleverna en musikalisk grund med lyssnandet i centrum. I jämn takt med barnens biologiska utveckling förs de olika musikaliska momenten in i undervisningen.

 

Genom praktiskt musicerande övas bl. a. melodi, takt, rytm, notinlärning, tonalitet, improvisation och känsla för harmonik.

 

Musikundervisningen samordnas ofta med andra ämnen. Barnen lär sig om notvärden i samband med bråkräkningen i matematiken, i geografiundervisnings olika årskurser sjungs och spelas visor från Norden, Europa och andra kontinenter.
Musicerandet ger inspiration och kraft! I samarbetet med gästande musiker, studiebesök och konsertbesök kommer detta till uttryck.

 

Musiken utvecklar och förstärker den sociala förmågan genom månadsfesterna, de traditionella högtiderna, skolans orkester och kör samt den årliga basaren under Novemberfesten.

 

Med en medvetenhet om musikens möjlighet att hjälpa barnet i dess utveckling genom årskurserna, förs det lilla barnet från en lekfull inlärning till en mer intellektuellt utmanande undervisning som står i fas med samhällets musikkultur för de äldre eleverna.

 

I Waldorfförskolan ackompanjerar sång och flöjtspel den dagliga verksamheten i såväl samlingen som under skogsutflykterna, i sagoberättandet och i dockspelet.

 

I de yngre årskurserna spelar barnen på intervallflöjter och pentatoniska flöjter. I nioårsåldern byts dessa ut mot diatoniska flöjter med en grundton. Så småningom börjar det flerstämmiga flöjtspelet som utmärker högtidsstunderna på skolan.

 

Från årskurs två till fyra spelar alla barnen i stråkklass. Sedan går några vidare och utgör grunden till skolans frivilliga mellanstadieorkester.

 

Sången i musikundervisningen genomgår samma metamorfos som flöjtspelet från enstämmighet till den obligatoriska högstadiekörens flerstämmighet.

 

Från årskurs nio utgör temaveckor, projektveckor liksom de enskilda årsarbetena höjdpunkten i skolans musikundervisning. I årskurs elva ingår en fördjupningskurs i musikhistoria förutom den vanliga musikundervisningen.

 

Föräldraföreningen är ett stort stöd i den musikaliska verksamheten på skolan.