SCENGRUPPEN

storasalen_2

Scengruppen

Scengruppen är en lärarledd elevgrupp från klasserna 8-12 som tar hand

om tekniken och scenmaskineriet vid evenemang på Kristofferskolans scen.

Några uppgifter och aktiviteterna du kan lära dig är bl.a:

• Ljud och ljusteknik

• Ljusdesign

• Koppling och riktning av armaturer

• Service av utrustning

Vi hjälper till vid flertal olika evenemang som skolan håller i.

Några exempel är:

• Månadsfester

• 9:ornas bal

• 7:ornas discon

• Öppet hus

• Novemberfesten

• Eurytmisagor

• Spelen i årskurs 8 och 12

Att vara med i scengruppen ger grundläggande kunskaper i ljus- och

ljudteknik och är en bra möjlighet att utveckla förståelse för, och kunskap om,

helheten i scenisk gestaltning.

Vi arbetar efter tydliga arbetsrutiner och följer upprättade

säkerhetsanvisningar. Höghöjdsarbete och riggning sker alltid

tillsammans med scengruppens ansvarige scentekniker.

Vi ses varje torsdag kl 16.00-18.00. Det mesta arbetet sker efter skoltid samt en och annan helg, t.ex. i samband med spel.

Om du är intresserad av att gå med i scengruppen maila till Marie marie.nilsson@kristofferskolan.se

Välkommen att ansöka!