LJUSGRUPPEN

storasalen_2

Ljusgruppen är en lärarledd elevgrupp från klasserna 8-12 som tar hand
om tekniken och
scenmaskineriet vid evenemang på Kristofferskolans scen.
Om du är intresserad av att vara med i ljusgruppen, kontakta
scenansvarig, andil.dahl@kristofferskolan.se

 

I uppgifterna ingår bl.a:
Ljusdesign
Riggplanering
Koppling och riktning av armaturer
Service av utrustning
Ljudteknik

 

Exempel på evenemang där ljusgruppen hjälper till:
Månadsfester
9:ornas bal
7:ornas discon
Öppet hus
Novemberfesten
Eurytmisagor
Spelen i årskurs 8 och 12

 

Att vara med i ljusgruppen ger grundläggande kunskaper om ljus- och
ljudteknik och är en bra möjlighet att utveckla förståelse för, och kunskap om
helheten i scenisk gestaltning.
Vi arbetar efter tydliga arbetsrutiner och följer upprättade
säkerhetsanvisningar. Höghöjdsarbete och riggning sker alltid
tillsammans med lärare.
Gruppen deltar löpande på kurser i säkerhet, ljussättning, hantering
av utrustning, ellära etc. Studiebesök på andra scener och hos ljud-
och ljusleverantörer planeras också in.
Det mesta arbetet sker efter skoltid samt en och annan helg, t.ex. i
samband med spel.

 

Välkommen med din intresseanmälan!