HANTVERK – Metallslöjd

dsc_1532_2012-06-08_10-34-34katarina-de-voto

Elevarbeten från årskurs 9  Foto: KdV

 

Metallerna, deras utvinning och förädling är sammanlänkade med mänsklighetens utveckling och ligger till grund för utvecklandet av såväl teknik som av konst och hantverk. I övrig undervisning kommer eleverna på olika sätt i kontakt med metallernas användbarhet, förädlings- metoder och skönhet. Metallhantering är dock inte enbart välsignelsebringande. Utsläpp och nedsmutsning, allergier och miljöproblem är också förknippade med detta ämnesområde. Att göra eleverna förtrogna med dessa ting och frågeställningar är en av skolans och uppfostrarens viktigare uppgifter.

 

Ämnets uppbyggnad och karaktär

Metallslöjden handlar framför allt om människans möte med t. ex. koppar, järn, silver och guld. Där människan möter motstånd, kommer hon till uppvaknande och medvetande. I historieämnet har eleverna framför allt blivit bekanta med smeden, med brons-, järn- och stålframställning. I fysiken har man inom akustikens område mött tonens förändring som följd av metalltrådens längd, och man har förundrats inför de chladniska klangfigurerna. I årskurs 8 blir det dags att själv börja bearbeta metaller: Kopparplåt drivs till skålform.