KONSTNÄRLIGA ÄMNEN – Skulptur

_Q0B0640_72

Foto: Erik Olsson

Modellering/Skulptur

Från årskurs 1 – 8 är det klassläraren som för in form i undervisningen.
Före klass 4 kan det vara lämpligt att eleverna arbetar med t.ex. bivax istället för lera.
Under årskurs 4-8 är det viktigt att låta sig inspireras till att se vad i kursplanen som lämpar sig i att arbeta med på ett plastiskt sätt. Ha mod att öppna fantasiförmågan till egna idéer utifrån perioderna.

 

Klass 9

Grundformerna, konkava och konvexa ytor och förstå polariteter
Man söker hitta en ingång i vad form är genom utforskande av grundformerna, cylindern, kuben, klotet och pyramiden. Genom modelleringsövningar med konkavt/konvext och grundformer som tema utvecklar man handens skicklighet och känslighet. Övningarna sparas sällan, utan betraktas som skisser. En vidareutveckling av detta är modellerande av
mindre skulpturgrupper på temat: mänskliga gestalter i möten mellan olika själsliga uttryck. Där de konkava, konvexa formerna medvetandegörs. Det gäller att göra sig av med alltför naturalistiska formföreställningar. Till detta hör också förståelsen och gestaltandet av äkta polaritet som tyngd och lätthet, inandning och utandning.
T.ex. söka förståelse för kristalliska – organiska former, kanske i förhållande till vinter – sommar, värme – kyla.

 

Klass 10

Att hitta centrum, fokusera
I samband med att eleverna studerar industrialismen och den tekniska
utvecklingen är det spännande att börja arbetsprocessen i keramikverkstan. Även att studera det keramiska hantverkets historia. Man kan ringla, kavla och dreja bruksföremål. Drejningen där centreringen är grunden för ett hantverksmässigt resultat, är en utmärkt möjlighet att öva upp koncentration. Tonvikt läggs här vid ett gott hantverk där funktion och formgivning är av betydelse. Besök på utställningar för keramiskt hantverk och utställningar med designhistoria är inspirerande.
Man samarbetar gärna med periodläraren och låter sig inspireras till uppgifter i samarbete med morgonperioden. Exempelvis modellera foster eller människans åldrande under människokunskapen eller att i samarbete med kemin utforska glaseringsprocessen.

 

Klass 11

Vad är en människa, är temat under året
Vi griper konstnärligt den egna utvecklingen. Eleven kan nu applicera alla formens språk från tidigare erfarenheter, på en avancerad studie av människan. Uppgiften att skulptera en människobyst innebär att arbeta medvetet med ett forskande sinnelag. Att skärpa iakttagandet och känsligheten för de mänskliga proportionerna och se varje individs egenhet. Här bör man nu ha kunskap om lerans möjligheter för att klara att bygga en större skulptur av det mänskliga huvudet med axelparti och hals. Att känna hur vi bär/balanserar vårt huvud och hur vi uppnår den jämvikten i arbetet med den följsamma och fuktiga leran.

Klass 12

Jagets utveckling
Grundtemat är att förverkliga en egen intention. Eleven ska uppnå en nivå av mognad och självständighet i formspråket. De ska utveckla förmågan att arbeta fritt konstnärligt. Uppgifter kan vara ett kamratporträtt, en relief eller gruppskulptur. Gärna i det större formatet. Att teckna och modellera efter modell är en viktig period i kursen där man lär sig att snabbt iaktta och gestalta rörelse men även lär känna människans anatomi. Om tiden räcker så gör vi en mindre avgjutning i t.ex. gips. Vid genomgångar beskriver man vägen från idé till ett förverkligande av det skapade på ett mer medvetet sätt. Samtal om samtidskonst, och konstrecensioner, besök på museer, konstinstitutioner, ateljéer och även i det offentliga rummet, med dess konstskatter är viktiga för en människa som är på väg ut i livet. Också för att veta vilka konstinstitutioner som finns, var de ligger och göra besök till en möjlig vana.