SPRÅK – Engelska

 

Klass 8-12

I de högre klasserna fortsätter vi arbetet med engelskundervisningen, nu med mer fokus på att variera metoderna för de äldre elevernas behov av omväxling och fortsatt nyfikenhet, istället för upprepning och efterhärmning. Mycket vikt läggs vid ett muntligt övande, samt fri skrivning i uppsatser och i relation till böcker som läses.

 

I grammatikgenomgångar ska eleverna själva försöka lista ut regler och undantag, så att de kan utnyttja de kunskaper som de redan besitter. Vi börjar alltså inte en genomgång med att tala om att ”nu ska vi prata om relativa pronomen”, utan genom exempelmeningar och diskussioner kommer klassen tillsammans fram till vilket grammatiskt moment det kan handla om.

 

Litteratur som används är ofta originaltexter av engelskspråkiga författare. Det handlar om romaner, noveller, dikter och pjäser, både från litteraturhistorien och moderna författare. Som ett tillägg till dessa texter används även en lärobok med övningar i klasserna 7-9. I klass 11 finns en shakespeareperiod, då man fördjupar sig i det språk som Shakespeare använde, och också sätter upp scener ur en eller ett par pjäser, för att verkligen komma i närkontakt med språket och handlingen.

 

Allt arbete med litteraturen inbjuder givetvis till en mängd olika möjligheter, såsom ett utökande av elevernas ordförråd, teater och diskussioner.