SPRÅK – Moderna språk

 

En grundtanke i språkundervisningen är att främja förståelsen för andra människor och kulturer medan man lär sig ett nytt språk. På Kristofferskolan får samtliga elever möjlighet att välja ett språk utöver engelska när de börjar i sexan. Vi erbjuder de moderna språken tyska, franska och spanska som språkval. Grupperna i moderna språk är tvärgrupper av elever från de två parallellklasserna.

 

Språkundervisningen varieras så att de olika färdigheterna läsa, tala, höra och skriva skall kunna utvecklas. Kulturarv såsom rim, ramsor, ordspråk, sagor, dikter och sånger är en viktig grund vad gäller uttal, intonation, och meningsbyggnad. Många gånger kan också grammatiska moment lättare förklaras med en inlärd text som grund. Sånger förknippade med olika högtider blir ofta en trevlig introduktion till dessa företeelser. Ofta används lärobok parallellt med det material som läraren själv väljer att färga sin undervisning med. Skönlitteratur och nyheter blir alltmer centralt ju högre nivå eleverna läser på. Hjälpmedel förutom ordböcker och grammatik, är också film, tidningar, språkövningar på internet och mycket annat.

 

Undervisningen i klassrummet bedrivs i största möjliga mån på målspråket, det språk som ska läras in. Det är dock mycket viktigt att eleverna inte missar viktig information eller att man talar över deras huvuden, så översättning till svenska, gärna med hjälp av eleverna, är också centralt.

 

”Wer die Sprache lieben kann
Dem verleiht sie selbst
Die eigene Macht”
Rudolf Steiner
”Den som kan älska språket
åt den tilldelar språket
sin egen kraft”
fri översättnng