KRISTOFFERSKOLANS ORGANISATION

Kristofferskolans elever, föräldrar och medarbetare är tillsammans eller var för sig verksamma i olika konstellationer och grupper. Tillsammans utgör dessa Kristofferskolans organisation.