KRISTOFFERSKOLANS GYMNASIUM

Välkomna till Öppet Hus för gymnasiet inför omvalsperioden!!

Torsdag 2 maj klockan 17.00-19.00

Sök till gymnasiet här…

 

Estetiska -, Naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet

Kristofferskolan är landets äldsta och största waldorfskola. Det går drygt 800 elever på skolan, varav ca 200 på gymnasiet. En av waldorfpedagogikens mest centrala delar är integrationen av vetenskap, konst och kultur. Vi ger, på gymnasiet, tre programvarianter som på olika sätt arbetar med detta. För alla tre varianter gäller att man läser många ämnen gemensamt med de som går de andra två programmen, på så sätt ökar utbytet av erfarenheter och perspektiv.

SE ANTAGNINGSPROVET TILL KRISTOFFERSKOLANS GYMNASIUM 2024 här.. 

Naturvetenskapliga programmet (NA) särskild variant Waldorf Natur:
För dig som vill ha en naturvetenskaplig behörighet när du går ut skolan så har vi en särskild variant av det naturvetenskapliga programmet. Den är behörighetsgivande och samtidigt inkluderar den ämnen som hantverk, musik, arkitektur, teater och rörelsekonsten eurytmi. Denna bredd gör den unik bland landets naturvetenskapliga utbildningar och bidrar till ökad kreativitet, tvärvetenskaplighet och en rikare erfarenhet av vad det betyder och har betytt att vara människa.

Estetiska programmet (ES) särskild variant Waldorf:
Den särskilda varianten av det estetiska programmet passar dig som är intresserad av konstnärliga och praktiska ämnen. Den är unik på så sätt att du får möjlighet att studera musikaliska ämnen, bildkonst och hantverk samt sceniska ämnen som teater och eurytmi. Dessutom läser man naturvetenskap och fler kurser i kultur och historia där tyngdpunkten är lagd på att förstå hur konst, vetenskap, teknik och religion ömsesidigt påverkar och berikar varandra. På så sätt får man som estetiskt intresserad en större bredd av erfarenheter som även de bidrar till ökad kreativitet, förmåga att integrera olika estetiska uttryckssätt och samtidigt en utökad  förståelse av vad det konstnärliga betyder för vetenskap och historia.

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) särskild variant Waldorf:

Från och med höstterminen 2016 startade Kristofferskolan ytterligare ett program: en särskild variant av det samhällsvetenskapliga programmet. Detta är programmet för dig som är särskilt intresserad av samhällskunskap, historia och andra samhällsorienterande ämnen, men som även vill utvecklas inom konstnärliga, praktiska och naturvetenskapliga ämnen.

Kristofferskolans samhällsvetenskapliga program strävar efter att erbjuda en av landets bredaste utbildningar, ett genuint allmänbildande program som främjar utvecklingen av tanken, känslan och viljan hos varje enskild individ. Utbildningen ger unika förutsättningar till fördjupade kunskaper inom en lång rad olika områden samt till ett kreativt, analytiskt och tvärvetenskapligt tänkande. Individuella val ger dessutom möjlighet att själv välja vad du vill läsa och fördjupa dig i.

Bild! Drama! Kemi! Idrott! Smide! Matematik! Hantverk! Eurytmi! Kristofferskolans gymnasium har hela bredden av naturvetenskapliga, estetiska och hantverksämnen. Både naturvetenskap och konst är olika sätt att undersöka världen. Vi tror på alla de olika ämnenas möjlighet att ge dig kunskap om världen, bara ur olika synvinkel.

 

Vi har smide med en smed, bokbindning med en bokbindare, bildkonst med en konstnär samt eurytmi med en eurytmist med erfarenhet inom det konstnärliga sceniska arbetet inom eurytmin.

 

Kunskapandet

Kunskap tar tid och kräver ditt personliga engagemang. Vi använder få färdigtryckta läroböcker. Du kommer ihåg det du lär dig bättre ju mer du bearbetar det själv. Du ”kun-skapar” genom att anteckna, slå upp och skriva texter och göra bilder, sammanfatta det du hämtat in från olika källor till en egen helhet. Undervisningen vill göra levande verklighet av teorierna. Fysikundervisningen börjar i experimenten och tar sig därifrån till formler, och enligt den principen vill vi undervisa i alla ämnen: konkret upplevelse först, sedan tankearbetet för att beskriva och förklara. Det är det man varit med om eller fått ett tydligt synintryck av, som man minns.

 

Dagens första två lektioner är morgonperioden, som hänger ihop i block om 3-4 veckor. Då fördjupar Du Dig i kemi, litteratur, samhällskunskap, matematik och andra ämnen, ett i taget. Efter morgonperioden följer löpande timmar i språk, musik, religion etcetera och på eftermiddagen har Du hantverk, eurytmi, idrott, bild och så vidare.

 

Yttre och inre miljö

Du är en viktig del av en helhet, eftersom du är en i en klass på 25-30 elever med ett eget klassrum. Lärarna rör sig i samma matsal, samma café, samma utrymmen som eleverna så man möts lätt och får ett personligt förhållande. Det är en vacker miljö med högt i tak. Själva byggnaden är kulturmärkt arkitektur; ett stort hus byggt av gedigna material. Sedan sextio år tillbaka har det varit en självklarhet att Kristofferskolans luncher lagas av ekologiska råvaror. Varje dag serveras flera rätter och en salladsbuffé. Det finns alltid vegetariska alternativ.
Det är viktigt att Du går ut i samhället med en lust att lära dig nya saker och en tilltro till att du kan vara en viktig del av samhället. Skolan ska vara en plats där du både får utvecklas som människa och skaffa dig viktiga kunskaper för livet.