HEMKUNSKAP

 

Hemkunskapsundervisning på Kristofferskolan har man i klass 8, förlagd i halvklass en förmiddag i veckan per elev. Vi lägger tonvikten på matlagning med alla de moment som hör till, exempelvis diskning och städning osv. Eleverna får även lära sig att tvätta och stryka kläder. Man arbetar i smågrupper på 3-4 personer.
I undervisningen ingår även näringslära. I klass 8 är hemkunskapen sammanvävd med kemiperioden där man mer ingående går in på de olika näringsämnena.

 

När eleverna i klass 8 har Prao eller övar sitt spel, erbjuds lektioner även till elever i klass 3 i samband med deras bondgårdsperiod, och till elever i klass 7 som en första bekantskap inför klass 8.

 

Många aspekter som hör till hemkunskapen återkommer i undervisningen även i andra ämnen och i andra årskurser. Tex under bondgårdsperioden i klass 3 där klassläraren tar upp hur man odlar och hur man sköter djur, i hantverksundervisningen genom att arbeta med ull och linberedning, i träslöjdsundervisningen och i trädgårdsskötsel. Liknande sysslor återkommer i senare årskurser också.