HANTVERK – Träslöjd

(Maskinerna används enbart av auktoriserad personal och pedagoger)

 

I de konstnärliga ämnena påverkar den upprepade handlingen elevens viljeliv. Träslöjden är lämplig som viljeuppfostrande ämne. Det som åstadkommits som kraft hos eleven är viktigare än hans uppnådda arbetsresultat. Arbetet bör därför i stor utsträckning utföras manuellt. Kontakten med träet utan maskiner ger en känsla för träets egenart värde.

 

Klass 5-7

I klass 5 får eleverna den första träslöjdsundervisningen som eget ämne. Till att börja med är det viktigt att eleverna lär sig hur man beter sig säkert i slöjdsalen. Eleverna får nu bekanta sig med träet som material. Genom att klyva och kapa ämnen till enklare föremål som en smörkniv , en brevkniv, krokar att hänga upp saker på m. m. Att arbeta med täljkniv i färskt trä är då lämpligt. Även yxa och bandkniv kan förekomma och så småningom också hyvel fil och rasp. Vi har då arbetat med symmetri (utformning av djur) balans (urholkning till skål) och inneslutning (burk, svepask, skrin). Det finns ofta flera vägar att forma föremål. Därför är det viktigt att varje elev får hitta sin egen väg. Uppgifter som anknyter till andra ämnen som förekommer i årskursen kan också förekomma. Som exempel kalejdoskop eller periskop till optikperioden i klass 6, eller rörliga leksaker i samband med fysiken i klass 7. Det är också viktigt att eleven får komma med egna förslag till uppgifter. Målet är att eleven skall ha kännedom om vad arbete med trä innebär.

 

Klass 8

Eleverna gör sig nu bekanta med snickeriverktygen och den exakta bearbetningen av träet. De hyvlar, riktar, fogar och limmar. Hål borras och görs passande. Mindre möbler kan vara lämpligt som uppgift. Målet är att lära sig hyvla släta raka ytor.

 

Klass 9

Detta år arbetar eleverna med exakta treförbindelser. Sinkning och gradning är viktiga moment. Målet är att sammanfoga exakt.

 

Klass10

Skulpturella, konstnärliga uppgifter utförs. Lämpligt kan vara att skulptera ett huvud eller ett medvetet utformat fat eller skål. Träet kan ge utformningen en riktning. Även grupparbeten kan förekomma. Målet är att behärska de skärande verktygen så att välskurna ytor kan åstadkommas.

 

Klass 11

I årskurs 11 fördjupar sig eleverna i studium av relief där den reducerade djupdimensionen är ett intresseväckande problem. Målet är att hitta en djupdimension i reliefen.

 

Klass 12

Eleverna väljer ett hantverk att fördjupa sig i. De väljer själva sin uppgift – i träslöjd kan det bli en möbel eller ett skulpturalt arbete. Det senare kan göras även i sten. Målet är att genomföra en idé till ett färdigt föremål.