NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN – Fysik

fysik

Foto: Cecilia Gavrell

 

Undervisningen i fysik ska väcka elevernas nyfikenhet och intresse för fysikaliska sammanhang i omvärlden och utveckla förmågan till säker omdömesbildning. Genom stora, tydliga experiment övas eleverna att iaktta och reflektera över fysikaliska fenomen och naturlagar.

 

Eleverna blir medvetna om etiska frågeställningar och miljöeffekter av fysikens tillämpningar. Eleverna ska möta centralgestalter i fysikens utveckling och deras tänkande och idéer om naturen. Därigenom når de förståelse för och insikt om olikartade sätt att beskriva och tänka över fysikaliska företeelser.

 

Fysikämnet börjar i årskurs 6, där eleverna tillsammans med läraren utforskar enkla fenomen kring ljus och ljud, kring värme och magnetism. I ett stort upplagt försök mörkläggs hela klassrummet. Genom ett minimalt hål i det svarta pappret strömmar ljuset in och skapar en enorm färgbild av omgivningen. Klassen har byggt en kamera!

 

När ungdomarna stiger in i puberteten passar mekanikstudier väl. Man tillämpar i olika försök mekanikens ”Gyllene Princip” – att varje uppnådd vinst måste betalas på något sätt. I årskurs 8 anknyter fysiken till de stora upptäckterna och industrialismen, man studerar elektricitetens historia och tillämpningar och tar förstås upp det moderna samhällets beroende av elektrisk kraft.

 

Perioden i klass 9 börjar med människans upplevelse av värme/kyla och går sedan igenom en rik karta av samband mellan värme och materia. Ett viktigt moment är också energihushållning och den globala energibalansen. I gymnasiet följer man fysikens historiska utveckling fram till den moderna fysikens begrepp och modeller.