ELEVHÄLSA

 

Skolsköterska åk F-6

Barbara Törnstström (måndag-torsdag, inte anträffbar i nuläget),

E-post: barbara.tornstrom@kristofferskolan.se

mobil: 073-387 45 13

 

Skolsköterska åk 7-12

Nellie Wrigfeldt (tisdag-frerdag)

mobil: 070-040 91 57

E-post: nellie.wrigfeldt@kristofferskolan.se

 

E-post: skolhalsovarden@kristofferskolan.se

 

Kurator åk 6-12
Anna Bäck, (måndag-fredag)

mobil: 073-387 45 45.

E-post: anna.back@kristofferskolan.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Frida Hager

E-post: syv@kristofferskolan.se

 

Specialpedagog åk F-6

Yvonne Rosén

E-post: yvonne.rosen@kristofferskolan.se

 

Specialpedagog åk 7-12

Sylvie Lindblad

E-post: sylvie.lindblad@kristofferskolan.se

 

Skolläkaren 

Bo Edelstam, (torsdagar)

Medverkar vid hälsokontroller och medverkar i elevhälsoteamet

Skolan har tillgång till psykolog.