KRISTOFFERSKOLANS SALAR OCH RUM

bild_1

Klicka här för att se bilder av Kristofferskolans salar och rum

 

En sann själslig harmoni kan man bara uppleva, om det som själen upplever som sina värdefullaste tankar, känslor och impulser också speglas för de mänskliga sinnena som yttre omgivning i former, gestalter, färger, osv.

 

Rudolf Steiner