SÖKA TILL KRISTOFFERSKOLAN

 

Obs! Just nu har vi längre svarstid än normalt på intagningsfrågor och det är bäst att maila intagning@kristofferskolan.se

Regler för intagning i grundskolan

Grundskolan (exklusive årskurs 1, höstintagning)

 

Huvudprinciper
All intagning sker via intagningsansvariga, ej via klassläraren/klassföreståndaren. Om klassläraren kontaktas av vårdnadshavaren, skall denne hänvisas till intagningsansvariga.

 

Kötiden är avgörande i första hand. Skolan måste följa köordningen med undantag av nedanstående förturer.

 

Vårdnadshavarna kan själva vid anmälningstillfället i SchoolSoft bestämma till vilken årskurs barnet köar.

 

Om vårdnadshavare tackar nej till en erbjuden plats:
• Barnet inaktiveras. Vid återaktivering ändras datumet på initiativ av intagningshandläggaren av SchoolSoft. Barnet behåller inte sin kötid.
• Vårdnadshavarna måste själva ta kontakt med skolan för att barnet skall kunna återaktiveras av intagningshandläggaren.

 

Urvalsgrunder:

-Anmälningsdatum

-Syskon förtur

-Elever från annan waldorfskola

 

 

Klicka på denna länk för att fylla i din ansökan.

 

En beviljad förtur innebär endast att eleven flyttas upp i kön. Om klassen är full kan intagning inte genomföras. Prioriteringar enligt ovan.

 

Ledighet för att pröva annan skola
Skolan beviljar max två dagar för att en elev skall pröva i en annan skola.

Klicka på denna länk för att fylla i din ansökan.