NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN – Teknik

 

Teknik utgör en naturlig del av undervisningen inom många ämnen genom skolans alla åldersstadier. För att få ett medvetet och fritt förhållande till dagens moderna teknik är det av största vikt att eleven i takt med den egna mognaden och utvecklingen kan följa teknikens och även naturvetenskapens framväxt från det enkla till det mer komplicerade.

 

Den ämnesinriktade undervisningen i teknik har som ett är ett av sina viktigaste mål att göra ”vardagsteknik” begriplig och genomskådlig. I samband härmed läggs stor vikt vid att eleverna genom teknisk kompetens och kreativitet förmår att analysera och ta sig an tekniska problem. Redan genom leken stiger man in i tekniken. I barnens aktiviteter prövar man koordination, balans och förmågan att använda olika redskap.

 

Den tidiga handarbetsundervisningen innebär också ett möte med tekniken och dess möjligheter. Husbygget i klass tre är ett annat tidigt exempel. Så kommer träslöjden med övning i att tälja. I samband med undervisning om romarriket i klass 6 kan man mura valv med egna lertegel och i klass 7 bränner man marmor till kalk.

 

Teknik som eget ämne ingår i årskurs 8. Då arbetar man mest med praktiska uppgifter, men går också igenom tekniska tillämpningar i samhället. Även i gymnasiet integreras tekniken i många ämnen. Exempel: I fysiken arbeten kring resursbevarande, elsäkerhet och elektronikarbeten, i kemin miljöteknik, salvor, i matematik praktisk fältmätning, i hantverk reliefer, men även under temaveckor kan tiden ägnas åt tekniska tillämpningar.