S/Y ELLEN

SY_Ellen_logo

 

Ellen tillhör en typ av segelskutor som ända in i mitten av 1900-talet fraktade varor och allehanda förnödenheter längs våra kuster. Efter ett sista uppsving, på grund av bränslebristen under andra världskriget, har nu nästan alla skutor försvunnit, och andra transportmedel har tagit över. De träskutor som ännu seglar i Sverige är de sista representanterna för en tusenårig tradition och ett kulturarv att vårda.

 

Det är en härlig känsla att segla en gammal skuta som Ellen. Var och en blir en del av skeppets egen rytm. Idag är Ellen ett skolfartyg, och har passargerarfartygscertifikat för 49 passagerare i inomskärs fart och 35 passagerare i kustfart. Hon används för seglingar med skolklasser och ungdomar som undervisas i sjömanskap och hantverk ombord. Under sommaren arrangerar vi längre seglarläger med deltagande i Tall Ships Race, eskaderseglingar och skutarrangemang.

s_y_ellen

 

Havet ställer höga krav på sina besökare, och pedagogiken ombord är omedelbar. det krävs samarbete för att segla ett fartyg som Ellen. En god social gemenskap utvecklas också ombord på ett seglande skepp där människor i en anda av ödmjukhet samarbetar med varandra och med naturens krafter.

 

Att uppleva ett skepp under segel, lära känna riggens funktion, träna segelsättning, segelbärgning, navigering och manövrering är en fin upplevelse.

 

Säkerheten står i första rummet-i alla lägen. Vi ägnar säkerhetsfrågorna stor omsorg såväl före som under våra seglingar. Varje segling inleds med en säkerhetsinformation och under resans gång genomförs övningar med alla deltagare. Genom fastställda driftsrutiner och goda vanor minskas risken för olyckstillbud. Skulle olyckan vara framme vidtar grundbesättningen de åtgärder och nödrutiner som säkerhetshandboken föreskriver. Ombord finns givetvis räddningsvästar och livflottar åt alla, och i övrigt en gedigen uppsättning nöd- och säkerhetsutrustning. Det kanske viktigaste av allt är att vi utbildar och övar vår besättning i säkerhet, och att rederiet ställer höga krav på befälhavarens förmåga att förutse och förebygga olyckor – att tänka framåt.

 

Själva seglingen är en upplevelse, men färden kan också kombineras med strandhugg, sjömansarbeten, historiska stövtåg, marinbiologi, botanik, geologi och mycket annat. Övning i navigation och sjömanskap blir en naturlig del av dagens arbete, och många gånger är det nätt och jämt vad som hinns med.

 

Under alla seglingar består vår grundbesättning av skeppare, bästemän och instruktör. Ofta kompletterar vi med såväl andrestyrmän som instruktörer. Deltagana indelas på traditionellt vis i tre vakter(grupper) som sköter arbetsuppgifterna ombord. Varje vakt är verksam inom ett av områderna navigation, däck eller byssa. vakterna byter sedan med varandra enligt ett i förväg uppgjort schema. Navigationsvakten ansvarar för fartygets säkra framförande samtidigt som däcksvakten manövrerar segel och sköter annat på däck. Byssavaktens huvudsakliga uppgift ät matlagning och diskning.

 

Våra seglingar är utan undantag alkoholfria, och rökning är av brandsäkerhetsskäl inte tillåten ombord.

 

Klicka här för mer information om S/Y Ellen.