VÅR UPPGIFT OCH VISION

Kristofferskolan vill ge sådana insikter och färdigheter som varje barn och varje ung människa behöver på sin väg in i den komplicerade nutida tillvaron. Hos oss liksom i andra waldorfskolor innebär detta att man inte vill inskränka sig till att förmedla enbart sådana kunskaper och färdigheter, som kan komma till användning vid en examen eller i ett praktiskt yrke, utan också något därutöver.

 

Undervisningen är upplagd så att den skall kunna bidra till utvecklandet av sådana egenskaper som hör känslo- och viljelivet till, och som kan bli särskilt fruktbara för människor- nas liv med varandra: Intresse för omvärlden, medkänsla, viljestyrka, en individuell livshållning.

 

Meningen är, att hela människan skall gå i skola, inte bara hennes huvud. Målsättningen skulle kunna sammanfattas med ett par ord: bildning och att bli människa.