KLÄDIS

Obs! Klädis är stängt för tillfället.

 

kladis

Klädis har funnits på Kristofferskolan i många år och fungerar som en service för elever och föräldrar på Kristofferskolan med tillhörande förskolor där vi kunnat köpa och lämna begagnade kläder.
Genom klädis strävar vi framför allt efter att uppmuntra till att värna om vår jord, ta till vara på de resurser vi redan tagit i besittning men även att se att ditt och mitt sätt att leva påverkar andra människors förutsättningar att nå sina önskningar och mål.
Den vinst som blir efter försäljning går till Kristofferskolans elevfond.
Är du intresserad av att hjälpa till hos oss, det kan vara allt från ett enstaka tillfälle till mer regelbundet, så hör av dig via mail, telefon eller sms (se kontaktuppgifter nedan). Detta gäller även om du har några frågor.
Våra öppettider hittar du på skolans anslagstavlor och på dörren ner till Klädis.
Klädis ligger i skolans källare. Du hittar ingången om du går in i skolans västra entré, går ner fem trappsteg och sedan till höger.