KRISTOFFERSKOLANS FESTKOMMITTÉ

 

Stora festkommittén

Kristofferskolans Festkommitté planerar och samordnar arbetet runt skolårets fester. Syftet med verksamheten är naturligtvis att skapa glädje för alla som deltar i festerna, främst då barnen. Vi vill också bidra till att öka sammanhållningen inom och mellan klasserna. Att November­festen dessutom brukar generera ett överskott som går tillbaka till skolan på olika sätt är naturligtvis också viktigt, men inte det primära.

 

Organisatoriskt är vi ett utskott under Föräldraföreningen, men har egna möten och stor frihet att planera vårt arbete. Stora Festkommittén utgörs av 2-3 ledamöter från varje klass. I de lägre klasserna är det endast föräldrarepresentanter, men fr.o.m åk 9 är det önskvärt att också representanter från eleverna finns med på mötena. Stora Festkommittén träffas ca sex gånger om året där flertalet möten ligger under höstterminen.

 

Läsårets fester brukar inledas med Höstfesten, ett knytkalas där alla klasserna i småhusen (åk 1-6) träffas en söndagseftermiddag i mitten av september. Klass 1, som är nykomlingar är hedersgäster på denna interna fest. I mitten av oktober har vi en Hantverkslördag där klasserna träffas i sina klassrum eller i Hantverkshuset för att tillverka varor till försäljning på Novemberfesten. Sista helgen i November infaller Novemberfesten, årets största fest. Då har alla skolans lokaler byggts om till oigenkännlighet, influerade av årets tema. Årets tema styr till viss del också hur behållningen fördelas. Till exempel var temat år 2000 kosmos och del av vinsten gick då till skolans observatorium.

 

I början av maj har vi sedan några år haft en Drakfest med picknick, där slöjdlärarna hjälper till med råd hur man ska bygga en flygande drake.

 

Lilla festkommittén

 

Lilla Festkommittén består av sex föräldrar, en lärarrepresentant samt en förälder som är ekonomiskt ansvarig. Föräldrarepresentantema i Lilla Festkommittén föreslås av Stora Festkommittén och väljs på Föräldraföreningens årsmöte. Lilla Festkommittén har som uppgift att förbereda Stora Festkommitténs möten och att stå för kontinuiteten i festplaneringsarbetet.

 

På kansliet finns erfarenhetspärmar från varje årskurs som innehåller tips och erfarenheter från tidigare fester.