ELEVHÄLSA

Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsan omfattar skolsköterska, skolläkare, psykolog, skolkurator och specialpedagoger. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

 

Skolhälsan arbetar förebyggande och har till uppgift att följa barnens utveckling, erbjuda regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka skolhälsan.
Öppen mottagning dagligen kl 10-11. Skolsköterskan följer tillväxt och utveckling, har individuella hälsosamtal, gör regelbundna syn- och ryggkontroller samt ger vaccinationer. Hörselkontroll sker i åk 1. Hälsokontroller görs på samtliga barn i åk 1, 2, 4, 6, 8, 10. Skolsköterskan medverkar i elevhälsoteamet.

 

Skolsköterska Ingrid Gambe, skolhalsovarden@kristofferskolan.se. tel. 08-50 58 58 20, finns på skolan måndag-fredag.

Skolsköterska Linn Vidalve, skolhalsovarden@kristofferskolan.se 08-50 58 58 20,
finns på skolan tisdagar, torsdagar och varannan onsdag.

Skolkurator
Anna Bäck, anna.back@kristofferskolan.se 073-387 45 45. Anna är på skolan måndag-fredag klockan 8.00-16.00

Skolläkare

Bo Edelstam finns på skolan torsdagar och medverkar vid hälsokontroller, förordnar läkeeurytmi/rörelseterapi när det behövs. Medverkar i elevhälsoteamet och i undervisning i biologi/människokunskap samt sex- och samlevnad.

 

Skolan har tillgång till psykolog och specialpedagog.