ARKITEKTURRESA

I klass tolv brukar en resa planeras in med arkitektur som tema. Med på resan följer förutom klassföreståndaren också en lärare i arkitektur. Eleverna, som haft undervisning i ämnet under året, får då möjlighet att studera en stads speciella byggnader. Många arkitekturresor under åren har gått till Barcelona, Prag och Grekland för att nämna några olika platser.