FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

KRISTOFFERSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING
Ordförande: Anna Davis
Epost: anna.davis.x(at)gmail.com

 

Föräldraföreningens hemsida här…

 

Kristofferskolans Föräldraförening har producerat skriften Om WALDORFPEDAGOGIK, En introduktion med korrektur av Waldorffederationen. Skriften kan beställas genom Waldorffederationen, sekretariatet@waldorf.se eller 08-653 20 16.

Redaktör Anna Ljungkvist

Skribenter  Anna Ljungkvist och Erik Halldén

Form Terése Karlsson

 

Facebooksida här…

 

Som förälder i Kristofferskolan har man mycket stora möjligheter att vara delaktig i skolans arbete. Det står till och som en punkt i skolans verksamhetsplan att föräldrarna, förutom att med trygghet kunna lämna eleverna till skolans undervisning, också själva ska få en möjlighet till att bidra och utveckla sig tillsammans i skolgemenskapen.

 

Kristofferskolans Föräldraförening verkar för att uppfylla detta. Vi är den formella länken för föräldrarnas samarbete med skolans medarbetare och elever. Alla föräldrar är automatiskt medlemmar i Föräldraföreningen.

 

Föräldraföreningen arrangerar Föräldraråd några gånger per termin. Alla föräldrar är välkomna. Dessa är utmärkta tillfällen att diskutera frågor av gemensamt intresse. Som regel är även representanter från kollegium, styrelse och elevråd inbjudna.

 

Här är några exempel på vad det kan handla om:
– vi diskuterar aktuella frågor på skolan över klassgränserna samt med skolans kollegium och styrelse för att bidra till förbättringar
– vi deltar med olika aktiviteter i kampen mot mobbning, droger etc
– vi rådgör om hur nettot från våra fester (i första hand Novemberfestan) skall fördelas utifrån de ansökningar om bidrag som inkommer
– vi utser föräldrarepresentanter till skolans styrelse
– vi arrangerar olika föredragsserier på kvällstid, där vi ofta inbjuder externa talare i något aktuellt ämne
– vi arrangerar studiebesök i Järna eller andra intressanta ställen
– vi driver och stöttar projekt av de mest skilda slag som syftar till att våra barn skall få bästa tänkbara skolgång, men även aktiviteter som är utvecklande för oss föräldrar förekommer

 

Föräldraföreningens styrelse är föreningens executiva organ. Den organiserar mötena och ansvar för föreningens arbete.

 

Med tusen föräldrar finns det alla sorters talanger och idéer som vi tillsammans kan göra något bra av. Vi som har valt Kristofferskolan för våra barn har verkligen också chansen att på olika kreativa och spännande sätt få bidra till en fantastisk skola.