FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

KRISTOFFERSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING
Ordförande: Anna Davis
Epost: anna.davis.x(at)gmail.com

Här kan du läsa mer på Föräldraföreningens hemsida…

 

Kristofferskolans Föräldraförening har producerat skriften Om WALDORFPEDAGOGIK, En introduktion med korrektur av Waldorffederationen. Skriften kan beställas genom Waldorffederationen, sekretariatet@waldorf.se eller 08-653 20 16.

Redaktör Anna Ljungkvist

Skribenter  Anna Ljungkvist och Erik Halldén

Form Terése Karlsson

 

Här kan du se vad som är aktuellt i föräldraföreningen på Facebook…

Läs mer här… FÖRÄLDRAFÖRENINGEN.