FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

KRISTOFFERSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Ordförande: Anna Davis

 

Välkommen till en dynamisk och aktiv förening.

Som förälder och/eller vårdnadshavare på Kristofferskolan är du per automatik medlem i skolan föräldraförening.

Vi har två öppna möten per termin dit alla medlemmar är välkomna.

All information hittar du på föreningens hemsida.

Föräldraföreningens hemsida här…https://www.kristofferskolansff.com

 

 

Kristofferskolans Föräldraförening har producerat skriften Om WALDORFPEDAGOGIK, En introduktion med korrektur av Waldorffederationen. Skriften kan beställas genom Waldorffederationen, sekretariatet@waldorf.se eller 08-653 20 16.

Redaktör Anna Ljungkvist

Skribenter  Anna Ljungkvist och Erik Halldén

Form Terése Karlsson

 

Kontakt styrelsen@kristofferskolansff.se
Hemsida https://www.kristofferskolansff.com
Facebook Kristofferskolans Föräldraförening https://www.facebook.com/groups/Kristofferskolansforaldraforening/