FÖRÄLDRAFÖRENINGEN

KRISTOFFERSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Ordförande: Anna Davis

 

Välkommen till en dynamisk och aktiv förening.

Som förälder och/eller vårdnadshavare på Kristofferskolan är du per automatik medlem i skolan föräldraförening.

Vi har två öppna möten per termin dit alla medlemmar är välkomna.

All information hittar du på föreningens hemsida.

Föräldraföreningens hemsida här…

 

 

Kristofferskolans Föräldraförening har producerat skriften Om WALDORFPEDAGOGIK, En introduktion med korrektur av Waldorffederationen. Skriften kan beställas genom Waldorffederationen, sekretariatet@waldorf.se eller 08-653 20 16.

Redaktör Anna Ljungkvist

Skribenter  Anna Ljungkvist och Erik Halldén

Form Terése Karlsson

 

Kontakt styrelsen@kristofferskolansff.se
Hemsida https://kristofferskolansff.wordpress.com/
Facebook Kristofferskolans Föräldraförening https://www.facebook.com/groups/Kristofferskolansforaldraforening/