Antagningsprov till Kristofferskolans gymnasium 2019

Till dig som söker till Kristofferskolans gymnasium

Vi på Kristofferskolan ser antagningsproven som ett utmärkt tillfälle att lära känna våra blivande elever – men också som en chans att presentera vår skola och vår kunskapssyn för de elever som söker sig till oss.

 

Proven är utformade just för detta ändamål. De ger dig möjlighet att visa hur du arbetar, både enskilt och i grupp, och samtidigt pröva på hur våra arbetsuppgifter kan se ut.

 

Inlämningsuppgift

Din uppgift är att göra en bild, en tolkning, utifrån textutdraget (se nedan) i valfri tvådimensionell teknik, t.ex. teckning, målning, collage, grafik etc. Bilden kan vara en illustration av texten eller en fri tolkning. Maxformat 50×70 cm.
OBS! Skriv ditt namn på baksidan av bilden, då provet skall bedömas anonymt.

 

Inlämning

Ta med dig din bild till workshopen.

 

Workshop torsdag 21 mars kl 16.00

(kallelse skickas till alla som sökt till Kristofferskolan)

 

Färdighetsprovet inkluderar workshop i hantverk och teater.

Det som bedöms är engagemang, samarbetsförmåga, lyhördhet för gruppen, initiativtagande och förmåga att motivera sina val.

 

Lycka till!

Odyssén, berättelsen om Odysseus äventyrliga väg hem från kriget i Troja är startskottet för den europeiska litteraturen. Den är en av de texter vi sysselsätter oss med under litteraturperioden Ordets Konst i Waldorfgymnasiets årskurs 10 (åk 1).

Den text du skall arbeta med beskriver hur Odysseus och hans män skall navigera genom ett smalt sund. På sundets ena sida suger havsströmmen Charybdis in allt vatten för att sedan spotta ut det och på andra sidan sitter havsmonstret Skylla beredd att fånga in de sjöfarare som slungats iväg av strömmen.

 

In genom sundet vi styrde nu kurs, betagna av ångest.
Här oss hotade Skylla, och där den hemska Karybdis svalde med rysligt sug det salta vattnet ur havet.
När hon det kastade upp, så sjöd och kokade virveln liksom en kittel på blossande eld, och skummet då stänkte skyhögt och regnade ner på de bägge klippornas toppar: men när hon sörplade in det salta vattnet ur havet,

såg man det virvla i svalgets djup, och runtom ur berget dånande genljud steg, och havets botten i dagen
trädde, helt svart av slam, och mitt folk var blekt av förfäran. Medan vi alla nu stirrade dit i vår ångest för döden,

Skylla oss överföll och snappade bort ifrån skeppet
sex min kämpar, de yppersta män till krafter och armar,
och då jag sände tillbaka en blick över skeppet och folket, händer och fötter jag såg av de arma, som redan i luften svävade högt och skreko på mig i sin dödliga ångest
ropande ljudligt mitt namn för att aldrig nämna det mer.
Som när en fiskare står med sitt långa och sviktande metspö ute på udden och slänger i sjön sin rev med dessa hornrör
för att med agnet på krok småfiskarna locka försåtligt,
och när han fångar en fisk, han i land den sprattlande slungar: så kamraterna sprattlade vilt, där de rycktes mot klippan. Uppe i klyftans gap hon dem åt, och förfärligt de skreko, medan de armarna sträckte mot mig i sin gruvliga dödskamp. Detta det fruktansvärdaste är, som jag någonsin skådat,
fast jag så mycket bestått, medan havets vägar jag utrönt.

Ladda ner pdf, antagningsprov till Kristofferskolans gymnasium 2019 här…