SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Många tycker det är obehagligt att framföra kritik och klagomål. Ändå är det mycket viktigt att dina synpunkter, förslag eller kritik kommer fram till oss. Det hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Dina synpunkter är därför viktiga.

 

Om du har tankar eller synpunkter som direkt rör ditt barn i vardagen är det klasslärare/klassföreståndare du först ska ta kontakt med. Upplever du att du inte blir hörd eller det handlar om annat som rör skolan i stort, skall du vända dig till skolans rektor eller biträdande rektor som kommer att kontakta dig inom kort.