ELEVHÄLSA

Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsan omfattar skolsköterska, skolläkare, psykolog, skolkurator och specialpedagoger. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

 

Skolhälsan arbetar förebyggande och har till uppgift att följa barnens utveckling, erbjuda regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka skolhälsan.
Öppen mottagning dagligen kl 10-11. Skolsköterskan följer tillväxt och utveckling, har individuella hälsosamtal, gör regelbundna syn- och ryggkontroller samt ger vaccinationer. Hörselkontroll sker i åk 1. Hälsokontroller görs på samtliga barn i åk 1, 2, 4, 6, 8, 10. Skolsköterskan medverkar i elevhälsoteamet.

 

Skolsköterska Annika Holm skolhalsovarden@kristofferskolan.se 08-50 58 58 20
finns på skolan onsdagar, torsdagar och 2 av 3 fredagar.

 

Skolsköterska Ingrid Lindholm skolhalsovarden@kristofferskolan.se 08-50 58 58 20 finns på skolan måndag-fredag.

 

Skolläkare Bo Edelstam
Finns på skolan torsdagar. Medverkar vid hälsokontroller, förordnar läkeeurytmi/rörelseterapi när det behövs. Medverkar i elevhälsoteamet och i undervisning i biologi/människokunskap samt sex- och samlevnad.

 

Skolkurator
Ava Shamsipoor, ava.shamsipoor@kristofferskolan.se 08-505 858 16 , arbetar på skolan måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 8-17.00

 

Skolan har tillgång till psykolog och specialpedagog.