ATT VARA FÖRÄLDER I EN WALDORFSKOLA

 

Att vara förälder i en waldorfskola är förknippat med ett tydligt engagemang för barnen och deras skola. Vardagen i waldorfskolan är sådan att eleverna behöver en hemmiljö som stöttar och understödjer skolarbetet. Detta sker på olika sätt beroende på ålder men generellt kan sägas att fritiden bör innehålla begränsat antal aktiviteter och mediavanorna bör begränsas. Samarbetet mellan föräldrarna är av stor betydelse liksom förståelsen för pedagogikens bakgrund och metoder. Därför är deltagandet vid föräldramöten, föredrag etc av stor vikt.

 

Som förälder har man också ofta möjlighet att vara direkt delaktig i en mandatgrupp som har ansvar för någon funktion i skolan. Det kan gälla en plats i skolans styrelse eller motsvarande, i festkommittén eller i byggnadsstiftelsen. Andra föräldrar engagerar sig i myndighetskontakter, skolgårdens utformning eller i basararbetet. Detta arbete har inte bara ekonomisk betydelse, den främsta funktionen är att det skapar samhörighet mellan föräldrarna och skolan vilket i förlängningen är gynnsamt för eleverna. Waldorfskolan är vanligtvis en trygg skola som eleverna tycker mycket om, det är i sin tur viktigt för en framgångsrik skolgång.