DRAMA

 

 

 

Se film med dramaläraren Maura Tavares om arbetet med pjäsen i årskurs tolv (avgångsklassen på gymnasiet).