FÖRSKOLEKLASS

bild_19

Sexårsåldern

När barnet är sex år kan föräldrarna välja omsorgsform såsom förskola, 6-årsverksamhet eller förskoleklass. Förskoleklassen är integrerad med skolan och omfattas av Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) Inom waldorfpedagogiken har leken en mycket central roll både inom förskola och i de första grundskoleåren. Under människans första sju år är det i leken som barnet övar sin vilja och erfarenheter blir till kunskap.

 

Leken genomgår en grundläggande förändring från att ursprungligen vara en intuitivt fantasilek till att bli en föreställnings och konstruktionslek under sex-sjuårsåldern En viktig förutsättning för de större barnens lek är (att barnet vistas i) en trygg och välbekant miljö med välbekanta barn och vuxna.

 

Bibehållen kreativitet och lekförmåga är enligt waldorfpedagogiken en grundförutsättning för ett aktivt deltagande i läroprocessen i skolan! Skolförberedande verksamhet bedrivs på alla waldorfförskolor med hänsyn till främjandet av finmotorisk utveckling, social mognad, självtillit, disciplin i övandet och vissa speciella aktiviteter för de större barnen.

 

Samverkan med förskola och skola

Sexåringarnas väg till kunskap går via leken och nu kan de nå lekens höjdpunkter. Förutsättningarna för att nå dit är att de vistas i en välkänd, trygg miljö med välbekanta pedagoger som inspirerar till lek och lärande. Integration och samverkan mellan förskoleklass och skola planeras i de enskilda skolorna. Hur detta sker skall framgå av skolans lokala arbetsplan.

 

Kristofferskolans sexårsverksamhet på Majgården.

På Majgården bedrivs sedan hösten 2003 sexårsverksamhet för barn som ska börja Kristofferskolan och som inte har
en plats i någon waldorfpedagogisk verksamhet. I vackra och inspirerande lokaler arbetar vi med bivax, textil, bakning, eurytmi och flöjtspel, barnen har också mycket tid för fri lek.

 

Närheten till Kristofferskolan ger oss möjlighet att bland annat delta på skolans månadsfester, eurytmi och
teaterföreställningar.

För mer information om verksamheten, kontakta: Majgården, tel 50 58 58 62, vardagar kl. 12-13.